Prístroj BICOM 2000

biorezonancia Bicom2000Bicom vďaka špičkovým počítačovým programom vie odhaliť rušiace elektromagnetické oscilácie, upraviť ich ako harmonické a posilňujúce vrátiť späť do organizmu.
Biorezonancia samotná sa teda vykonáva počítačovým zariadením BICOM 2000. Toto prístrojové zariadenie sa považuje za ideálne terapeutické riešenie, pretože liečba problémov s ním je úplne bezpečná a bezbolestná, nemá vedľajšie účinky a zaručuje veľmi dobré výsledky. Čiže, prístroj BICOM vytvorí okruh KLIENT – PRÍSTROJ – KLIENT, ktorej výsledkom je fyzikálna eliminácia poruchového signálu. Počas terapie sa meria elektromagnetické vlnenie, ktorého zvýšenie alebo zníženie súvisí s poruchou činnosti príslušných orgánov v ľudskom organizme. Vtedy dochádza k narušeniu autoregulačného systému a tým k vzniku únavy, zníženiu imunity a ochoreniam. Vďaka špičkovým počítačovým programom vie odhaliť rušiace elektromagnetické oscilácie, upraviť ich ako harmonické a posilňujúce vrátiť späť do organizmu. Dochádza tak k harmonizácii celého tela, k zásadnej úprave regulačného systému a nastáva zlepšenie stavu pacienta často aj tam, kde dovtedajšie liečenie nebolo úspešné. Táto jemná počítačom riadená oscilačná terapia je bezbolestná a nemá vedľajšie účinky. Pomáha naštartovať Váše samoregeneračné procesy.

Terapie vykonávame v Bratislave aj Nitre v spolupráci s doktorom Mudr. Miroslavom Hudáčkom

Holistický prístup v medicíneprincíp biorezonancie

 Terapia BICOM2000 má základ v tradičnej medicíne. Tradičná medicína založená na skúsenostiach vychádza z celostného pohľadu, kde celok nie je len jednoduchým súčtom jednotlivých prvkov. Človek nie je tvorený len bunkami, tkanivami a orgánmi, ale aj rozumovými a emocionálnymi prejavmi. Celostná medicína lieči iným spôsobom, a to tak, že nájde a rieši príčiny choroby, ktoré môžu byť rozložené nielen všade v tele, ale aj v psychike. Na rozdiel od západného lekárstva nelieči len príznaky choroby. Nevnucuje pacientom lieky, ktoré môžu škodiť svojimi vedľajšími účinkami a tým môžu u pacienta vyvolať iné problémy.
Preto aj správny Bicom terapeut na pacienta hľadí ako na celého človeka a nielen komplex buniek a biochemických procesov. Je tak schopný nájsť a následne odstrániť fyzické i psychické problémy.
V prípade hlbšieho záujmu o prístroj Bicom2000 a o tom ako funguje navštívte stránku s diplomovou prácou na www.biorezonancniterapie.cz

Obmedzenia

Terapiu môžu absolvovať osoby bez obmedzenia veku. Terapia nie je vhodná pre ľudí s kardiostimulátorom a tehotné ženy. Tažký cukrovkári a epileptici nás musia vopred upozorniť.